Bayrak

Tarihçemiz

Hastanemiz ilk olarak 17 Eylül 1969 tarihinde Hızırtepe Mahallesi Kışla Sokakta 150 yatak kapasitesi ile SSK Hastanesi olarak hizmete başlamıştır. Hastanenin yatak kapasitesi 28 Aralık 1981 tarihinde 280’a çıkarılmıştır.

Hastane binası 17 ağustos 1999 büyük Marmara depreminde hasara uğramış ve tedavi kurumu olarak kullanılması riskli duruma gelmiştir. Bunun üzerine mevcut binanın bulunduğu arazinin yanında ki boş araziye SSK Genel Müdürlüğü ve Özel Kuruluşların desteği ile 220 yataklı prefabrik hastane kurulmuştur.

Prefabrik yapılardan oluşan hastanede 16 Mayıs 2005 tarihine kadar hizmet verilmiş ve bu tarihten itibaren şu andaki binaya taşınılarak faaliyetinin sürdürülmesine devam edilmektedir.

 

HASTANENİN YAPILMASI

 

Hastanemiz 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce de meydana gelen depremlerin ardından Türkiyede ki Altyapı Şehirleşme ve Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında yapılan 3 SSK Hastanesi için Başbakanlık Proje Uygulama Birimi ile SSK Başkanlığı arasında imzalanan 12.10.2000 tarihli protokol ile sağlanan ödeme  ile yapılmıştır.

                Hastanenin İnşaatının kapalı alanı 24.402 m2 dir. Hastane 8 kat olarak en son deprem yönetmeliği ve yangın şartnamelerine göre, ayrıca önceden hazırlanan fizibilite raporlarının ışığında fonksiyonlarına uygun ve bina otomasyon sistemi ile de modernleştirerek akıllı bina olarak dizayn edilmiştir.

 

                 Hastane “Türkiye Altyapı ve Şehirleşme Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA-1)  Adapazarı (HSPW1) SSK Hastanesi İnşaatı adıyla inşa edilmiştir.

İNŞAATIN:

Yatak Kapasitesi                                              :250

İnşaat Sözleşme Bedeli (€ )                               :10.118.206,27

İnşaat m2  si                                                   :24.402

İnşaat Şözleşme Tarihi                                     :25.10.2002

İnşaata Başlama Tarihi                                      :01.11.2002

İnşaat (Sözleşme) süresi                                   :532 gün

İnşaat (Sözleşme) Bitiş Tarihi                            :24.01.2004

İnş.Şöz.Tadilatına göre bitiş Tarihi                  :15.04.2004

Tıbbı Ekipman Sözleşme Tarihi                       :27.07.2004

 

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde  01 EYLÜL 2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık  Bakanlığı Arasında yapılan Protokol de ifade edilen  "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri, buralarda çalışan personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükler ve bütçe ödenekleri ile birlikte bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na devredilir“ hükmü gereğince Hastane Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve ismi 19 Şubat 2005 Tarihi İtibari İle “T.C.  SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ” olarak onaylanmıştır.