Bayrak

Görüntüleme (Radyoloji) Hizmetleri

Görüntüleme ünitemizde;

1 Adet Tomografi

1 Adet MR

3 Adet Röntgen (1 cihaz Tozlu Semt Polikliniğinde) ,

3 Adet Portable(Seyyar) Röntgen

7 Adet USG (1 cihaz Tozlu Semt Polikliniğinde),

2 Adet Scopi

1 Adet Mamografi

1 Adet Kemik Ölçüm Cihazı bulunmaktadır.


   Hastanemizde; Direkt ve Endirekt Röntgen (IVP), Mr, Tomografi, Mamografi, Kemik Ölçümü, USG, EMG, EEG, EFOR, EKO çekimleri yapılmaktadır.