Bayrak

Yoğun Bakım Hizmetleri

I. Basamak (Koroner) Yoğun bakım

II. Basamak Genel Yoğun Bakım

III. Basamak Genel Yoğun Bakım